Formrens-Affedter - Fødevare godkendt

MOULDPRO

Rensemiddel til fjernelse af plast/polymer aflejringer fra forme og værktøjer. 

Dette middel sikrer tidsbesparende produktionsproces og dimensionel nøjagtighed af plast emner og støbning. Fejlfri overfladestruktur og bevarer maskinoverflader.

Affedtningsmiddel til fjernelse af olie, fedt og voksrester fra forme.

Leveres i spray form som er fri for drivgasser.